تعمیر و سرویس تخصصی ساز

تعمیر و ارسال ساز

۳. تعمیر و ارسال ساز

براورد هزینه تعمیر ساز

۲. برآورد و اعلام هزینه

فرم تعمیر ساز

۱. پر کردن فرم

  • حداکثر اندازه فایل: 5 MB.

سرویس کامل فلوت‌

تعمیر و سرویس کامل فلوت

در این سرویس تمامی قسمت‌های فلوت شستشو مخصوص می‌شوند و سپس به روش‌های مختلف پولیش خواهند شد. تمامی نمدهای دریچه‌ها به همراه نمدهای رابط و چوب پنبه‌ها تعویض خواهند شد. مکانیک‌ها تعمیر می‌شوند و لقی‌های آن از بین خواهد رفت. پس از روغن‌کاری سر‌جایشان قرار گرفته و مطابق با استاندارد کارخانه تنظیم خواهند شد.

سرویس کامل کلارینت‌

تعمیر و سرویس کامل کلارینت

در این سرویس بدنه چوبی ساز در روغن مخصوص قرار خواهد گرفت. تمامی کلیدها و مکانیک‌ها شستشو مخصوص می‌شوند و سپس به روش‌های مختلف پولیش خواهند شد. تمامی نمدهای دریچه ها به همراه نمدهای رابط و چوب پنبه‌های رابط تعویض خواهند شد. مکانیک‌ها، تعمیر و روغن کاری شده، سرجایشان قرار گرفته و مطابق با استاندارد کارخانه تنظیم خواهند شد.